Kontakt

Adresa:
Spojené lesy s.r.o.
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov

Kontakt:
Tel:    554 283 084
Mob.: 724 859 663

rymarov@spojenelesy.cz

Provozní doba:
Pondělí - pátek
8:00 - 12:00 hod.

Jednatel:
Ing. Jan RapouchTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Spojené lesy s.r.o.

Společnost   Spojené lesy s.r.o . byla založena v říjnu 1993 a jejím hlavním smyslem bylo udržovat a dále rozvíjet produkční potenciál pronajatých lesů v přímé vazbě se zlepšováním mimoprodukčních funkcí lesa. Zakladateli společnosti byly Město Uničov, Město Rýmařov a Obec Horní Město a tyto subjekty jsou také společníky společnosti.

V následujících letech společnost uzavírala nájemní smlouvy s dalšími obcemi v blízkém regionu a k dnešnímu dni hospodaří   asi na 1800 ha lesních pozemků měst a obcí: Uničov, Rýmařov, Horní Město, Moravskoslezský Kočov, Dlouhá Loučka, Šumvald, Tvrdkov, Ryžoviště, Václavov, Malá Štáhle a Dolní Moravice.

Náplň činnosti:

Spojené lesy s.r.o. provádí komplexní lesnickou činnost. Tedy pěstební činnost - obnovu lesa, odstraňování klestu, ošetřování mladých lesních porostů proti buřeni a zvěři, oplocování lesních kultur, prořezávky a výchovu, ochranu lesa především proti hmyzím škůdcům a těžební činnost - těžbu  a přibližování dříví a konečně expedici dříví. Realizaci dříví na trhu provádí společnost na vlastní riziko a takto získanými prostředky prioritně financuje nevýnosové výkony lesnického hospodaření.

Společnost   Spojené lesy s.r.o .běžně provádí zalesňování a následnou péči o kultury   na zemědělsky nevyužitých pozemcích podle požadavků jednotlivých obcí a zakládání prvků Územního systému ekologické stability v regionálním měřítku.  Neoddělitelnou součástí lesnické činnosti je ochrana lesního půdního fondu a údržba a zlepšování stavu lesní dopravní sítě na pronajatých majetcích. Pro podporu svých podnikatelských aktivit využívá společnost různých operačních programů ze strukturálních fondů Evropské unie.

Společnost Spojené lesy s.r.o. je vlastníkem osvědčení o účasti v certifikaci   lesů podle technického dokumentu PEFC.

Lesnická činnost je prováděna prostřednictvím odborných zaměstnanců, kteří jsou držiteli licence k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře podle zákona č.289/1995 Sb., o lesích.

Spojené lesy s.r.o. jsou držiteli licence k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Odborní pracovníci společnosti splňují podmínky ve smyslu zákona č. 326/2004 Sb,. o rostlinolékařské péči jako osoby odborně způsobilé pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.