Spojené lesy s.r.o.

komplexní lesní činnost

Společnost  Spojené lesy s.r.o . byla založena v říjnu 1993 a jejím hlavním smyslem bylo udržovat a dále rozvíjet produkční potenciál pronajatých lesů v přímé vazbě se zlepšováním mimoprodukčních funkcí lesa. Zakladateli společnosti byly Město Uničov, Město Rýmařov a Obec Horní Město a tyto subjekty jsou také společníky společnosti.

V následujících letech společnost uzavírala nájemní smlouvy s dalšími obcemi v blízkém regionu a k dnešnímu dni hospodaří   asi na 1800 ha lesních pozemků měst a obcí: Uničov, Rýmařov, Horní Město, Valšov, Dlouhá Loučka, Šumvald, Tvrdkov, Ryžoviště, Václavov, Malá Štáhle a Dolní Moravice.

Náplň činnosti:

Spojené lesy s.r.o. provádí komplexní lesnickou činnost. Tedy pěstební činnost - obnovu lesa, odstraňování klestu, ošetřování mladých lesních porostů proti buřeni a zvěři, oplocování lesních kultur, prořezávky a výchovu, ochranu lesa především proti hmyzím škůdcům a těžební činnost - těžbu  a přibližování dříví a konečně expedici dříví. Realizaci dříví na trhu provádí společnost na vlastní riziko a takto získanými prostředky prioritně financuje nevýnosové výkony lesnického hospodaření.

Dále provádí zalesňování a následnou péči o kultury   na zemědělsky nevyužitých pozemcích podle požadavků jednotlivých obcí a zakládání prvků Územního systému ekologické stability v regionálním měřítku.  Neoddělitelnou součástí lesnické činnosti je ochrana lesního půdního fondu a údržba a zlepšování stavu lesní dopravní sítě na pronajatých majetcích. Pro podporu svých podnikatelských aktivit využívá společnost různých operačních programů ze strukturálních fondů Evropské unie.
Image

V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 jsme realizovali výstavbu oplocenek pro ochranu melioračních a zpevňujících dřevin před poškozením zvěří.

Image
PEFC

Certifikát PEFC

Společnost vlastní certifikát PEFC.
Cíl PEFC: Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.

Více informací na: http://www.pefc.cz
PEFC

Certifikát FSC

Společnost vlastní certifikát PEFC.
Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénního šetření, pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů.

Více informací na: https://www.czechfsc.cz/

Kontakt

Ing. Jan Rapouch

Ing. Jan Rapouch

jednatel společnosti

jan.rapouch@spojenelesy.cz

+420 724 859 663


Ing. Alena Jurášová

Ing. Alena Jurášová

ekonomka

alena.jurasova@spojenelesy.cz

 +420 602 755 735


Petr Koryťák

Petr Koryťák

odborný lesní hospodář

rymarov@spojenelesy.cz

 +420 724 859 661


Petr Sekanina

Petr Sekanina

odborný lesní hospodář

rymarov@spojenelesy.cz

+420 602 755 633

Adresa: Spojené lesy s.r.o. Palackého 1178/11 795 01 Rýmařov

Tel: 554 283 084 Mob.: 724 859 663 

Provozní doba: Pondělí - pátek 8:00 - 12:00 hod.

Datová schránka: ssc3ptk

IČ: 47674156
DIČ: CZ 47674156

Image