Spojené lesy s.r.o.

komplexní lesní činnost

Společnost  Spojené lesy s.r.o . byla založena v říjnu 1993 a jejím hlavním smyslem bylo udržovat a dále rozvíjet produkční potenciál pronajatých lesů v přímé vazbě se zlepšováním mimoprodukčních funkcí lesa. Zakladateli společnosti byly Město Uničov, Město Rýmařov a Obec Horní Město a tyto subjekty jsou také společníky společnosti.

V následujících letech společnost uzavírala nájemní smlouvy s dalšími obcemi v blízkém regionu a k dnešnímu dni hospodaří   asi na 1800 ha lesních pozemků měst a obcí: Uničov, Rýmařov, Horní Město, Valšov, Dlouhá Loučka, Šumvald, Tvrdkov, Ryžoviště, Václavov, Malá Štáhle a Dolní Moravice.

Náplň činnosti:

Spojené lesy s.r.o. provádí komplexní lesnickou činnost. Tedy pěstební činnost - obnovu lesa, odstraňování klestu, ošetřování mladých lesních porostů proti buřeni a zvěři, oplocování lesních kultur, prořezávky a výchovu, ochranu lesa především proti hmyzím škůdcům a těžební činnost - těžbu  a přibližování dříví a konečně expedici dříví. Realizaci dříví na trhu provádí společnost na vlastní riziko a takto získanými prostředky prioritně financuje nevýnosové výkony lesnického hospodaření.

Dále provádí zalesňování a následnou péči o kultury   na zemědělsky nevyužitých pozemcích podle požadavků jednotlivých obcí a zakládání prvků Územního systému ekologické stability v regionálním měřítku.  Neoddělitelnou součástí lesnické činnosti je ochrana lesního půdního fondu a údržba a zlepšování stavu lesní dopravní sítě na pronajatých majetcích. Pro podporu svých podnikatelských aktivit využívá společnost různých operačních programů ze strukturálních fondů Evropské unie.
Image
PEFC

Certifikát PEFC

Společnost vlastní certifikát PEFC.
Cíl PEFC: Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.

Více informací na: http://www.pefc.cz
PEFC

Certifikát FSC

Společnost vlastní certifikát PEFC.
Certifikace lesů systémem FSC (Forest Stewardship Council) spočívá v pravidelných auditech lesního hospodaření na konkrétním lesním majetku, a to jak pomocí terénního šetření, pohovorů s lesními hospodáři a dělníky pracujícími v lese, tak pomocí prověřování písemných dokumentů.

Více informací na: https://www.czechfsc.cz/

Kontakt

Ing. Jan Rapouch

Ing. Jan Rapouch

jednatel společnosti

jan.rapouch@spojenelesy.cz

+420 724 859 663


Ing. Alena Jurášová

Ing. Alena Jurášová

ekonomka

alena.jurasova@spojenelesy.cz

 +420 602 755 735


Petr Koryťák

Petr Koryťák

odborný lesní hospodář

rymarov@spojenelesy.cz

 +420 724 859 661


Petr Sekanina

Petr Sekanina

odborný lesní hospodář

rymarov@spojenelesy.cz

+420 602 755 633

Adresa: Spojené lesy s.r.o. Palackého 1178/11 795 01 Rýmařov

Tel: 554 283 084 Mob.: 724 859 663 

Provozní doba: Pondělí - pátek 8:00 - 12:00 hod.

Datová schránka: ssc3ptk

IČ: 47674156
DIČ: CZ 47674156

Image